Alferrarede


Alferrarede
Sp Alferarèdė Ap Alferrarede L Portugalija

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.